NIHU Magazine vol.024を発行しました

vol.024 - インタビュー・シリーズ③『田窪行則 国立国語研究所新所長』

を発行しました。